In de praktijk komen er wel eens gevallen voor van mensen die last hebben van zogenaamde entiteiten of andere etherische invloeden. Vaak lukt het om daar in de therapie verandering in aan te brengen. Ieder geval is vaak wel weer uniek en verdient een eigen benadering. Laatst was er een jongevrouw die opeens gevoelig werd voor onzichtbare 'etherische' elementen nadat ze een operatie aan haar oor had ondergaan.

Dit opmerkelijke verschijnsel bracht herinneringen op aan iets soortgelijks dat ik ooit eens had gelezen in het boek 'Het Ontwikkelen van Buitenzintuiglijke Waarneming' van Payne en Bendit (1). In dat boek, dat oorspronkelijk in 1975 is verschenen, werd gesproken over een geval waarin een zestienjarig meisje na een bijna-verdrinking in een zwembad jarenlang helderziend is geweest. Hieronder een kort citaat (2) uit dit boek:
"Ik herinner mij het geval van een zestienjarig meisje, een eerstklas zwemster, dat zich in het water bijzonder thuis voelde. Ze was op een keer onverwachts in het diepe deel van het zwembassin gegooid en ondanks het feit dat ze wist dat haar niets kon overkomen, raakte ze in paniek toen ze onder water verdween.  

Ze vertelde later dat op dat moment een klein wiel in haar hoofd begon te draaien en tegelijkertijd zag ze beelden van haar ouders en broers en zusters thuis. Thuisgekomen merkte ze tot haar verbazing dat haar familieleden werkelijk op dat moment bezig waren geweest met de dingen die zij onder water had gezien.
 
Na die gebeurtenis is gedurende vijf of zes jaar helderziende gebleven; daarna doofde het vermogen plotseling en volstrekt uit. Ze was daardoor erg in de war en ze beschouwde het verlies van dat herziende vermogen als het gemis van iets waardevols. Ze kreeg het gevoel dat haar leven zonder dat vermogen onvolledig was."
Een ander geval dat in dit boek wordt beschreven heeft net als de oorspronkelijke aanleiding, namelijk de cliënte na de ooroperatie, te maken met de etherische gevolgen van een andere operatie, waarbij ze onder volledige narcose was geweest. Door deze operatie leek het wel alsof de vrouw een gesloten solar-plexus had overgehouden en een zwakker etherisch veld om haar lichaam. Ook hiervan zal ik een stukje uit het oorspronkelijke boek overnemen (2):

"...een huisarts zond een patiënte voor een psychisch onderzoek door naar een specialist. Achttien maanden daarvoor was de patiënte geopereerd en daar was een volledige narcose voor nodig geweest. Ze was daar fysiek echter volkomen van hersteld, maar sinds de operatie bleef ze klagen dat ze zich 'niet zichzelf' voelde. De arts was aanvankelijk van mening geweest, dat hier sprake was van psychologische oorzaken en hij had uitgebreid maar zonder resultaat psychotherapie toegepast.  
 
Wat was er werkelijk gebeurd? Terwijl ze bijkwam na de verdoving had het etherisch veld zich niet meer op de normale wijze goed met het fysieke lichaam verbonden. Daarnaast was het centrum van solar plexus dicht en afgeknepen gebleven en was niet meer in staat zich te openen.  
 
Het gevolg daarvan was een gebrekkig contact met de omringende materiële wereld, dat de patiënte het gevoel gaf   'niet aanwezig' te zijn. De patiënte was psychisch niet ongevoelig en haar etherisch veld was vrij teer en makkelijk te beschadigen. De narcose had een diepe, chronische vergiftiging van dat veld veroorzaakt en de patiënte was lichamelijk niet gezond genoeg geweest om dat via de normaal aanwezig vitaliteit weer te herstellen.
 
Daardoor bleef het etherisch veld slapjes en het lang rondom het lichaam als een slecht passende handschoen rondom een hand. In dit geval was er niets ernstigs mis in psychologisch opzicht en de behandeling werd dus helemaal gericht op het herstel van het etherisch lichaam. Na die behandeling volgde een snel herstel." (pp. 151-152)


In Praktijk Joya wordt vaak op energetisch niveau gewerkt met mensen, waardoor dergelijke verschijnselen zoals hierboven beschreven ook kunnen worden behandeld. Volledige zekerheid dat iets kan worden verholpen kan nooit worden gegeven, maar de ervaringen tot op heden zijn zeker positief geweest.


VOETNOTEN

(1) http://www.boekenstand.nl/products/Ontwikkeling_van_buitenzintuiglijke_waarneming-6242.html
(2) http://boekenbol.punt.nl/index.php?a=2010-07