Laatst kwam ik in aanraking met het werk van Dr. Matthias Rath en zijn collega's. Deze artsen hebben baanbrekend onderzoek gedaan naar een bepaalde behandeling van kanker. In deze bijdrage wordt een korte indruk gegeven van deze benadering vanuit de cellulaire geneeskunde.

De basis voor dit artikel is een brochure van een kleine 50 pagina's welke gratis is te downloaden op de site van Dr. Rath's Gezondheidsalliantie, genaamd Kanker: een Overzicht. In deze folder wordt op heldere wijze uiteengezet wat de theorie inhoudt. Ik zou het de lezer die geïnteresseerd is in andere benaderingen van kanker dan ook zeker willen aanraden.


De kern van de theorie is dat tumorcellen alleen kunnen groeien als ze in staat zijn om bindweefselstructuren buiten de cel af te breken. Doordat ze die barrieres afbreken wordt het mogelijk om verder uit te breiden. Een van de kernideeën van de benadering van Rath is om ervoor te zorgen dat die collageenbindweefselstructuren (zie afbeelding) niet of nauwelijks kunnen worden aangetast door de tumoren.

 
Tumoren maken zogenaamde MMP-enzymen aan (MMP=Matrix metalloproteïnenasen) welke in staat zijn om collageen aan te tasten. Dr. Rath heeft ontdekt dat de activiteit van deze 'collageenvretende' MMP's sterk wordt ingedamd indien er bepaalde andere stoffen in de buurt zijn. Het gaat hierbij dan vooral om de combinatie van Vitamine C (ascorbinezuur) en Lysine (een aminozuur). 

Lysine is een natuurlijke blokker van collageenvertering. Vitamine C is noodzakelijk voor de aanmaak en structuur van collageen. Niet alleen lysine, maar ook het aminozuur proline vormen samen de bouwstenen van collageenvezels. Ze nemen ongeveer een derde van alle aminozuren in het eiwitmolecuul voor hun rekening (folder, p. 30). Door nu vooral extra Vitamine C en Lysine toe te voegen aan het lichaam wordt de kanker vaak ingebed en worden uitzaaiingen voorkomen.
 
Voor meer informatie over deze benadering kun je kijken op hun website. Ze hebben ook een kritische houding ten opzichte van chemokuren, daarover kun je meer lezen op Chemokuur en Cellulaire Geneeskunde. Voor meer over Chemotherapie en Vitamine-C gebruik kun je een blik werpen op: Antioxidanten, Chemotherapie en Vitaminen

Illustratie afkomstig van Lavie Sage